Štítná nad Vláří - Luhačovice - Bojkovice - Pitín - Rokytnice

Štítná nad Vláří | Jestřabí | Jestřabí křiž | Rokytnice křiž | Hrádek na Vlárské dráze | Slavičín | Slavičín-křiž Rudimov | Slavičín křiž Nevšová | Petrůvka odb.červ | Petrůvka | Petrůvka křiž | Luhačovíce-přehrada | Luhačovice křiž Pozlovice | Luhačovice | Ovčírna | Solné | Kladná-Žilín | Přečkovice | Přečkovice křiž | Bojkovice | Pitín | Pitín-křiž | Hostětín | Šanov křiž | Rokytnice | Rokytnice křiž | Jestřabí křiž | Jestřabí | Štítná nad Vláří

Výškový profil

Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Štítná nad Vláří 320 m n.m. 49°4'0'' s.š. 17°58'27'' v.d. dějiště knihy Gabra a Málinka,, po nichž je pojmenovaná zdejší škola,koupaliště 1.5 km č.495,KČT49-loukou přes strmý kopec 1.5 km 65 m 55 m
Jestřabí 330 m n.m. 49°4'3'' s.š. 17°57'15'' v.d. 0.6 km č.495,KČT49 2.1 km 20 m 0 m
Jestřabí křiž 350 m n.m. 49°4'15'' s.š. 17°56'48'' v.d. 2.4 km č.495,KČT49-údolím přes menší terénní nerovnosti,místy strmé 4.5 km 40 m 20 m
Rokytnice křiž 370 m n.m. 49°4'16'' s.š. 17°55'11'' v.d. 2.3 km č495-loukou přes hřebínek 6.8 km 35 m 50 m
Hrádek na Vlárské dráze 355 m n.m. 49°4'30'' s.š. 17°53'27'' v.d. 2 km č.495,KČT46-slavičínskou aglomerací 8.8 km 5 m 0 m
Slavičín 360 m n.m. 49°5'30'' s.š. 17°52'29'' v.d. úpravné ekologické město,zámek,park,výroba trekové obuvi Prabos-výhodná koupě 1.8 km KČT5054-na SLA mírný sjezd 10.6 km 20 m 0 m
Slavičín-křiž Rudimov 380 m n.m. 49°5'24'' s.š. 17°51'12'' v.d. 1.3 km č493-sjezd do SLA 11.9 km 50 m 0 m
Slavičín křiž Nevšová 430 m n.m. 49°5'48'' s.š. 17°50'28'' v.d. 1.9 km č.493, lesem a loukami, hustější provoz 13.8 km 70 m 0 m
Petrůvka odb.červ 500 m n.m. 49°6'20'' s.š. 17°49'16'' v.d. odbočka červené 0.8 km č.493 14.6 km 0 m 0 m
Petrůvka 500 m n.m. 49°6'20'' s.š. 17°48'33'' v.d. 0.8 km č.493 15.4 km 0 m 20 m
Petrůvka křiž 480 m n.m. 49°6'33'' s.š. 17°48'3'' v.d. odbočka na Kladnou-Žilín 2.1 km č.493, od přehrady strmé stoupání lesem, později otevřenou krajinou 17.5 km 0 m 160 m
Luhačovíce-přehrada 320 m n.m. 49°7'20'' s.š. 17°47'6'' v.d. 2 km č492 19.5 km 0 m 30 m
Luhačovice křiž Pozlovice 290 m n.m. 49°6'43'' s.š. 17°46'5'' v.d. 2 km č492 21.5 km 0 m 20 m
Luhačovice 270 m n.m. 49°5'55'' s.š. 17°45'21'' v.d. lázně,14 pramenů,léčby dýchacího,trávicího,pohybového ústrojí-ideální místo pro relaxaci za odpovídající peníze 2.1 km č.496,KČT5054,5056,serpentiny 23.6 km 150 m 0 m
Ovčírna 420 m n.m. 49°4'58'' s.š. 17°45'52'' v.d. 2.1 km č.496,KČT5054,5056,lesem 25.7 km 20 m 20 m
Solné 420 m n.m. 49°5'37'' s.š. 17°46'42'' v.d. 1.7 km KČT5054,5056,serpentiny, otevřený terén 27.4 km 0 m 100 m
Kladná-Žilín 320 m n.m. 49°5'8'' s.š. 17°47'21'' v.d. malá vesnička,prudší sjezdy z LUH a RUD 2 km č.496-údolím jabloňovým sadem,malý provoz 29.4 km 0 m 20 m
Přečkovice 300 m n.m. 49°4'18'' s.š. 17°46'53'' v.d. 0.6 km 30 km 0 m 10 m
Přečkovice křiž 290 m n.m. 49°4'8'' s.š. 17°46'44'' v.d. 4.3 km č496 34.3 km 50 m 60 m
Bojkovice 280 m n.m. 49°2'20'' s.š. 17°48'40'' v.d. město,barokní kostel v dominantní poloze,klášter 3.6 km č.495,KČT46 vede souběžně podél Olšavy,lépe jet po silnici (menší provoz,esteticky příjemnější) 37.9 km 50 m 0 m
Pitín 330 m n.m. 49°2'20'' s.š. 17°50'58'' v.d. železnice několika serpentinami překonává převýšení asi 100m 0.5 km č.495,KČT46 38.4 km 30 m 0 m
Pitín-křiž 360 m n.m. 49°2'30'' s.š. 17°51'19'' v.d. 2.2 km KČT49-louky 40.6 km 55 m 35 m
Hostětín 380 m n.m. 49°2'57'' s.š. 17°52'44'' v.d. obec podporuje ekologické projekty (kořenová čistírna odpadních vod,centrální vytápění biomasou,sluneční kolektory) 1.5 km KČT49-serpentiny,oklo louky,pastviny 42.1 km 70 m 0 m
Šanov křiž 450 m n.m. 49°3'28'' s.š. 17°53'31'' v.d. 2.3 km KČT49-loukou,lesem 44.4 km 0 m 90 m
Rokytnice 360 m n.m. 49°3'56'' s.š. 17°54'41'' v.d. 0.5 km KČT49 44.9 km 10 m 0 m
Rokytnice křiž 370 m n.m. 49°4'16'' s.š. 17°55'11'' v.d. 2.4 km č.495,KČT49-údolím přes menší terénní nerovnosti,místy strmé 47.3 km 20 m 40 m
Jestřabí křiž 350 m n.m. 49°4'15'' s.š. 17°56'48'' v.d. 0.6 km č.495,KČT49 47.9 km 0 m 20 m
Jestřabí 330 m n.m. 49°4'3'' s.š. 17°57'15'' v.d. 1.5 km č.495,KČT49-loukou přes strmý kopec 49.4 km 55 m 65 m
Štítná nad Vláří 320 m n.m. 49°4'0'' s.š. 17°58'27'' v.d. dějiště knihy Gabra a Málinka,, po nichž je pojmenovaná zdejší škola,koupaliště

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 49.4 km
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 7.1 km (14 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 41.5 km (84 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 0.8 km (2 %)
Stoupání v úsecích 22.6 km (46 %)
Klesání v úsecích 24.6 km (50 %)
Maximální výška 500 m n.m. ("Petrůvka")
Minimální výška 270 m n.m. ("v úseku Bojkovice -> Přečkovice křiž")
Převýšení 230 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 815 m (sklon 3.6 %)
Celkem sjeto výškových metrů 815 m (sklon 3.3 %)
Maximální sklon do kopce 10 % (0.3 km v úseku Slavičín-křiž Rudimov -> Slavičín křiž Nevšová)
Maximální sklon z kopce 15 % (0.2 km v úseku Šanov křiž -> Rokytnice)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info