Řečkovice | Ivanovice | Česká | Exit Česká, 7 km | Česká - žst. | Lelekovice | Pod Babou | Babí doly | Nad Útěchovem | Útěchov | Ptačinec | Adamov - žst. | Adamov - zast. | Adamov | Památník Žalmana | Nový hrad - rozc. | stud. U Kukačky | Máchův pomník | pam. J. Grabera | Pod Máchovým pom. | (nad Olomučany) | (Olomouč. - U pily) | U Křivé borovice | Habrůvka | Křtiny | Křtiny (u koup.) | Malý Lesík | Kanice | Řícmanice | Bílovice nad Sv. | Těsnohlídkovo údolí | Obřany - MHD

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo Poznámka k cestě Nastoupáno Úseky dolů
Řečkovice 0 km 300 m n.m. 49°15'8'' s.š. 16°34'32'' v.d. restaurace Na Špici 0.9 km 9 m 0 km
(5) 0.9 km 309 m n.m. 49°15'16'' s.š. 16°33'56'' v.d. 0.35 km 4 m 0 km
(2772) 1.25 km 313 m n.m. 49°15'21'' s.š. 16°33'42'' v.d. 0.8 km 0 m 0.8 km
(2774) 2.05 km 295 m n.m. 49°15'42'' s.š. 16°33'53'' v.d. 0.2 km 0 m 1 km
Ivanovice 2.25 km 287 m n.m. 49°15'49'' s.š. 16°33'54'' v.d. 2.3 km 58 m 2 km
(2777) 4.55 km 322 m n.m. 49°16'48'' s.š. 16°33'21'' v.d. 0.8 km 0 m 2.8 km
Česká 5.35 km 298 m n.m. 49°16'57'' s.š. 16°33'50'' v.d. 0.15 km 0 m 2.8 km
Exit Česká, 7 km 5.5 km 298 m n.m. 49°16'59'' s.š. 16°33'57'' v.d. 0.15 km 0 m 2.8 km
Česká - žst. 5.65 km 298 m n.m. 49°17'3'' s.š. 16°34'5'' v.d. 0.6 km 18 m 3 km
(1613) 6.25 km 310 m n.m. 49°17'19'' s.š. 16°34'25'' v.d. 0.5 km 0 m 3.5 km
Lelekovice 6.75 km 305 m n.m. 49°17'29'' s.š. 16°34'43'' v.d. uprostřed obce stával ve 13. stol. hrad, v 15. stol. zanikl 1.7 km 31 m 3.5 km
Pod Babou 8.45 km 336 m n.m. 49°17'33'' s.š. 16°35'55'' v.d. 0.35 km 9 m 3.5 km
Babí doly 8.8 km 345 m n.m. 49°17'25'' s.š. 16°36'9'' v.d. 0.7 km 30 m 3.5 km
(1596) 9.5 km 375 m n.m. 49°17'27'' s.š. 16°36'40'' v.d. 2.2 km 133 m 3.5 km
(336) 11.7 km 508 m n.m. 49°18'0'' s.š. 16°37'35'' v.d. odb. na lesní cestu ze silnice Šebetov - Kořenec 1 km 23 m 3.9 km
Nad Útěchovem 12.7 km 492 m n.m. 49°17'28'' s.š. 16°37'42'' v.d. 0.2 km 0 m 4.1 km
Útěchov 12.9 km 479 m n.m. 49°17'21'' s.š. 16°37'49'' v.d. 0.5 km 0 m 4.6 km
(2307) 13.4 km 478 m n.m. 49°17'27'' s.š. 16°38'9'' v.d. 0.4 km 0 m 5 km
(354) 13.8 km 451 m n.m. 49°17'20'' s.š. 16°38'23'' v.d. 0.8 km 0 m 5.8 km
(2311) 14.6 km 432 m n.m. 49°17'11'' s.š. 16°38'56'' v.d. 1.7 km 0 m 7.5 km
(2318) 16.3 km 300 m n.m. 49°17'42'' s.š. 16°39'35'' v.d. 0.7 km kolem studánky U Psa 0 m 8.2 km
Ptačinec 17 km 298 m n.m. 49°17'29'' s.š. 16°39'54'' v.d. 0.3 km 0 m 8.5 km
(2316) 17.3 km 270 m n.m. 49°17'37'' s.š. 16°39'45'' v.d. 0.3 km 0 m 8.8 km
Adamov - žst. 17.6 km 248 m n.m. 49°17'45'' s.š. 16°39'45'' v.d. 1.1 km 5 silnice č. 374 2 m 8.8 km
Adamov - zast. 18.7 km 250 m n.m. 49°18'0'' s.š. 16°39'1'' v.d. 0.2 km 5 silnice č. 374 0 m 9 km
Adamov 18.9 km 248 m n.m. 49°18'7'' s.š. 16°38'60'' v.d. novogotický kostel sv. Barbory 2.3 km 5 0 m 11.3 km
Památník Žalmana 21.2 km 245 m n.m. 49°18'51'' s.š. 16°38'38'' v.d. studánka s dobrou vodou 0.5 km 5119 45 m 11.3 km
(2897) 21.7 km 290 m n.m. 49°19'5'' s.š. 16°38'47'' v.d. 0.55 km 110 m 11.3 km
Nový hrad - rozc. 22.25 km 400 m n.m. 49°19'22'' s.š. 16°38'43'' v.d. 2.3 km 5119 60 m 11.3 km
stud. U Kukačky 24.55 km 460 m n.m. 49°19'16'' s.š. 16°40'12'' v.d. 0.2 km 5119 4 m 11.3 km
(2438) 24.75 km 464 m n.m. 49°19'11'' s.š. 16°40'7'' v.d. 0.25 km 16 m 11.3 km
(2437) 25 km 480 m n.m. 49°19'6'' s.š. 16°40'16'' v.d. 0.25 km 25 m 11.3 km
Máchův pomník 25.25 km 505 m n.m. 49°19'1'' s.š. 16°40'20'' v.d. 0.4 km 0 m 11.7 km
pam. J. Grabera 25.65 km 461 m n.m. 49°18'57'' s.š. 16°40'40'' v.d. 0.3 km 0 m 12 km
Pod Máchovým pom. 25.95 km 450 m n.m. 49°19'7'' s.š. 16°40'37'' v.d. 0.6 km 5119 0 m 12.6 km
(nad Olomučany) 26.55 km 432 m n.m. 49°19'24'' s.š. 16°40'46'' v.d. 0.7 km 5110 5119 17 m 12.6 km
(Olomouč. - U pily) 27.25 km 449 m n.m. 49°19'41'' s.š. 16°41'11'' v.d. odb. červené pěší trasy ze silnice 1.2 km 5081 5119 51 m 12.6 km
U Křivé borovice 28.45 km 500 m n.m. 49°20'3'' s.š. 16°41'51'' v.d. Vrchol Pokojná, rozcestník červené a modré 2.2 km 5081 5119 39 m 12.6 km
(907) 30.65 km 539 m n.m. 49°19'23'' s.š. 16°43'17'' v.d. 0.7 km 5081 0 m 13.3 km
(2422) 31.35 km 516 m n.m. 49°19'4'' s.š. 16°43'33'' v.d. 1.6 km 5081 0 m 14.9 km
Habrůvka 32.95 km 470 m n.m. 49°18'15'' s.š. 16°43'21'' v.d. 0.6 km 5081 15 m 15.15 km
(2420) 33.55 km 482 m n.m. 49°18'2'' s.š. 16°43'35'' v.d. 0.5 km 0 m 15.65 km
(2417) 34.05 km 480 m n.m. 49°18'2'' s.š. 16°43'60'' v.d. 0.9 km 0 m 16.55 km
Křtiny 34.95 km 417 m n.m. 49°17'49'' s.š. 16°44'39'' v.d. poutní místo, chrám podle projektu J. Santiniho 0.5 km 5081 silnice č. 373 1 m 16.55 km
Křtiny (u koup.) 35.45 km 418 m n.m. 49°17'36'' s.š. 16°44'55'' v.d. 1.4 km silnice č. 373 45 m 17.15 km
(1002) 36.85 km 438 m n.m. 49°16'53'' s.š. 16°44'59'' v.d. 0.5 km silnice č. 373 0 m 17.65 km
(2347) 37.35 km 418 m n.m. 49°16'40'' s.š. 16°44'45'' v.d. 0.3 km silnice č. 373 0 m 17.95 km
Malý Lesík 37.65 km 410 m n.m. 49°16'31'' s.š. 16°44'43'' v.d. u křižovatky nepřístupná jeskyně 0.8 km silnice č. 373 0 m 17.95 km
(2342) 38.45 km 410 m n.m. 49°16'11'' s.š. 16°44'23'' v.d. 0.9 km silnice č. 373 0 m 18.85 km
(2341) 39.35 km 380 m n.m. 49°15'52'' s.š. 16°43'52'' v.d. 0.2 km silnice č. 373 0 m 19.05 km
(2340) 39.55 km 370 m n.m. 49°15'48'' s.š. 16°43'47'' v.d. 0.9 km 0 m 19.95 km
(2339) 40.45 km 320 m n.m. 49°15'46'' s.š. 16°43'4'' v.d. 0.3 km silnice č. 383 0 m 20.25 km
Kanice 40.75 km 310 m n.m. 49°15'49'' s.š. 16°42'51'' v.d. 1.2 km silnice č. 383 0 m 21.45 km
(1611) 41.95 km 278 m n.m. 49°15'29'' s.š. 16°42'5'' v.d. 0.6 km 0 m 22.05 km
Řícmanice 42.55 km 270 m n.m. 49°15'26'' s.š. 16°41'37'' v.d. 0.4 km silnice č. 383 0 m 22.45 km
(2329) 42.95 km 265 m n.m. 49°15'18'' s.š. 16°41'22'' v.d. 0.2 km 25 m 22.45 km
(2330) 43.15 km 290 m n.m. 49°15'14'' s.š. 16°41'29'' v.d. 1.7 km 0 m 24.15 km
Bílovice nad Sv. 44.85 km 226 m n.m. 49°14'47'' s.š. 16°40'33'' v.d. pomník S.K. Neumana 1.9 km 5 0 m 26.05 km
Těsnohlídkovo údolí 46.75 km 218 m n.m. 49°14'4'' s.š. 16°40'10'' v.d. 2.7 km 5 0 m 28.75 km
Obřany - MHD 49.45 km 215 m n.m. 49°13'38'' s.š. 16°39'13'' v.d.

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 49.45 km
Úseky cesty typu "Pěší" 2.95 km (6 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 13.8 km (28 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 15.75 km (32 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 8.75 km (18 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 8.2 km (17 %)
Stoupání v úsecích 19.6 km (40 %)
Klesání v úsecích 28.75 km (58 %)
Maximální výška 539 m n.m. ("(907)")
Minimální výška 215 m n.m. ("Obřany - MHD")
Převýšení 324 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 770 m (sklon 3.9 %)
Celkem sjeto výškových metrů 855 m (sklon 3 %)
Maximální sklon do kopce 20 % (0.6 km v úseku (2897) -> Nový hrad - rozc.)
Maximální sklon z kopce 16 % (0.1 km v úseku (336) -> Nad Útěchovem)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info